Waar zijn we mee bezig?

Veel scholen zijn op weg de ambities uit het Sectorakkoord te realiseren. Waarschijnlijk heeft u ook stappen gemaakt op uw school. Wilt u inzicht in de stand van zaken op uw school en uw resultaten ten opzichte van de vergelijkingsgroep en het landelijke gemiddelde? Vul de VO2020-scan in! U ontvang meerdere rapporten op bestuurs- en schoolniveau. Handig voor de beleidsvorming maar ook als input voor het gesprek met uw stakeholders. Want niet alleen uzelf, maar ook de kamer, uw bestuurders, ouders, MR en personeel willen weten waar u mee bezig bent.

Wat is de VO2020-scan?

De ambities van scholen om het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoef¬ten van leerlingen en van de maatschappij werden in april 2014 verwoord in het Sectorakkoord VO. Op wens van de scholen is in het Sectorakkoord afgesproken dat de sector zelf de regie heeft in het toekomstbestendig maken van het onderwijs. Iedere school heeft een eigen visie op onderwijs en legt daarom ook eigen accenten als het gaat om de ambities; De leerling centraal, Eigentijds onderwijs, Brede vorming, Verbinding onderwijs met omgeving en Professionele scholen als lerende organisatie. De VO2020-scan is speciaal ontwikkeld door de VO-raad om inzichtelijk te maken welke vorderingen er gemaakt zijn bij de realisatie van de ambities uit het Sectorakkoord. De scan bestaat uit ongeveer 8 vragen voor elke ambitie die beantwoord kunnen worden op zowel bestuurs- als schoolniveau op mijn.vensters.nl. In 2015 heeft iets meer dan de helft van de scholen de scan ingevuld. De inzichten die dat opleverde kunt u nalezen in de brochure Sectorakkoord VO: scholen in beweging die de VO-raad afgelopen oktober 2015 publiceerde.

Waarom zou u de scan vullen?

Waardevolle inzichten voor beleidsvorming
Wanneer zowel bestuur als schoolleiders de VO2020-scan invullen ontvangt u één rapportage op schoolniveau en twee rapportages op bestuursniveau. Is de scan voor het eerst ingevuld? Dan bieden de rapporten een nulmeting die inzicht geeft in de stand van zaken op uw school en uw resultaten ten opzichte van de vergelijkingsgroep en het landelijke gemiddelde. Vult u de scan voor de tweede keer in? Dan kunt u uw nieuwe antwoorden vergelijken met die uit de meting daarvoor om te bepalen welke ontwikkeling uw school heeft doorgemaakt en welke punten nog aandacht behoeven.

Input voor het gesprek met OCW
De uitkomsten van de scan geven de VO-raad inzicht in de manier waarop scholen werk maken van het Sectorakkoord. Dit biedt tegenwicht aan de kwantitatieve output indicatoren die het ministerie van OCW heeft geformuleerd. Op deze manier is de VO-raad in staat om het verhaal van de sector beter en gefundeerder te vertellen. Daarnaast kan op basis van de antwoorden op bepaalde vragen het gesprek met de politiek worden gevoerd over noodzakelijke investeringen of verruiming van wet- en regelgeving.

Ontwikkelen ondersteuningsaanbod
De VO2020-scan geeft inzicht in belemmeringen die ervaren worden bij de naleving van de ambities uit het Sectorakkoord. Rond deze belemmeringen kan de VO-raad , namens de sector, relevante ondersteunende dienstverlening ontwikkelen. Zo is inmiddels het project Leerling2020 gelanceerd, is de VO-academie opgezet en is Scholenopdekaart.nl opgezet om de dialoog met stakeholders te stimuleren.

Aan de slag

Om een goed beeld van de ontwikkeling te kunnen schetsen, vragen wij scholen de scan ieder jaar in te vullen. In februari 2016 kunt u de scan voor het eerst of opnieuw invullen zodat u inzicht heeft in de voortgang van uw school. U kunt dat doen via mijn.vensters.nl. Voor meer informatie en voorbeelden van de rapportages kunt u terecht op www.vo2020.nl. Heeft u technische vragen? Stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel de servicedesk tijdens kantooruren op 0800-321 22 33.

Klik hier voor een uitgebreide factsheet met stappenplan voor het vullen van de scan.

 VO2020 affiche UitsnedeLR2 venstersvo