verversenActuele gegevens 

De bruikbaarheid van de informatie in Vensters VO voor scholen staat of valt met de actualiteit daarvan. Vensters VO ververst de centrale informatie daarom op vaste momenten in het jaar. Hierover zijn afspraken gemaakt met aanleverende organisaties, zoals DUO en de Inspectie. Voor de decentrale informatie is Vensters VO afhankelijk van de scholen zelf. Er zijn met de besturen afspraken gemaakt wanneer ze welke informatie actualiseren.

In de mediatheek vindt u het jaaroverzicht voor de verversingperiodes.