schoolvenster-lichtblauw-iconOver SchoolVenster 

Transparantie | Dialoog | Kwaliteit

Vensters VO is een product van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs, wordt verzameld in één systeem.

Deze informatie, afkomstig van bijvoorbeeld DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, wordt bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school, via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Met behulp van diverse middelen, de zogenaamde "Vensters" kunnen scholen de dialoog aangaan met hun belanghebbenden.

Publiceren

De informatie uit Vensters wordt op verschillende manieren gepubliceerd:

 • Scholen die indicatoren gevuld hebben, publiceren via een link de informatie uit hun SchoolVenster op hun eigen site.
 • Scholen hebben naast het SchoolVenster ook toegang tot het ManagementVenster. Daarin kan dieper worden ingezoomd op de eigen schoolprestaties en worden ook percentielscores aangegeven waarmee nog duidelijker wordt hoe de school presteert ten opzichte van vergelijkbare scholen
 • Op de website www.scholenopdekaart.nl zijn de gegevens van alle vo-scholen gepubliceerd en beschikbaar.

 VO raad Over schoolvenster112015

Dialoog

Het systeem van Vensters VO is geen doel op zich. Het is bedoeld als instrument voor scholen. Aan de hand van concrete gegevens kunnen zij het gesprek aangaan met hun belanghebbenden. Daardoor wordt een gesprek 'praten op basis van feiten', in plaats van 'reageren op basis van vermoedens'.

Minder werkdruk

De waarde van Vensters VO groeit naarmate het vullen van de indicatoren op andere gebieden minder werkdruk oplevert. Met de Inspectie is afgesproken dat scholen de informatie uit Vensters niet meer apart hoeven aan te leveren bij de Inspectie en dat scholen die hun indicatoren gevuld hebben, minder bevraagd worden. Op basis van de informatie uit het systeem, kunnen scholen via Vensters een ruwe versie van een jaarverslag genereren.

De indicatoren

 1. Algemene gegevens scholen
 2. Open dagen
 3. Profiel van de school
 4. Aantal leerlingen
 5. Profiel- en sectorkeuze
 6. Marktaandeel en voedingsgebied
 7. Aanbod
 8. Schooladvies en plaatsing
 9. Slaagpercentage
 10. Examencijfers
 11. Doorstroom binnen de school
 12. Doorstroom naar vervolgonderwijs
 13. Tevredenheid leerlingen
 14. Tevredenheid ouders
 15. Schoolklimaat en veiligheid
 16. Waardering Inspectie en andere evaluaties
 17. Schoolplan
 18. Schoolondersteuningsprofiel
 19. Personeel
 20. Scholing personeel
 21. Schoolkosten
 22. Behaalde diploma's en certificaten (Pro)
 23. Uitstroom leerlingen (Pro)
 24. Bestendiging uitstroom leerlingen (Pro)