Vergelijken op Scholenopdekaart.nl

Vergelijken op Scholenopdekaart.nl heeft de website Schoolkompas.nl per 1 februari 2015 vervangen. Op deze website kunt u informatie over tal van aspecten die bij de schoolkeuze een rol spelen en met name voor groep 8 leerlingen en hun ouders van belang zijn publiceren. Het gaat dan om de indicatoren zoals het profiel van de school, examencijfers, de ervaren veiligheid op school en de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs. In totaal kunnen scholen op 13 verschillende onderdelen met elkaar vergeleken worden. De gegevens vindt u terug in de tegel SchoolVenster in mijn.vensters.nl.