Indicatoren 

 • Aanbod
 • Aantal leerlingen 
 • Profiel van de school
 • Profiel- en sectorkeuze 
 • Slaagpercentage
 • Examencijfers
 • Doorstroom binnen de school (begin februari beschikbaar)
 • Doorstroom naar vervolgonderwijs (begin februari beschikbaar)
 • Tevredenheid leerlingen
 • Tevredenheid ouders
 • Schoolklimaat en veiligheid (begin februari beschikbaar)
 • Contact en sociale media 
 • Open dagen