schermPubliceren op je eigen website 

U kunt de indicatoren uit uw SchoolVenster opnemen op de website van uw school. Op die manier hoeven bezoekers van uw website niet naar www.scholenopdekaart.nl te gaan om uw indicatoren te raadplegen. Logische plaatsen in uw website zijn bijvoorbeeld de pagina's in uw site specifiek voor oriënterende ouders en leerlingen van groep 8 of de pagina 'Over [Naam School]' .

U kunt dit als volgt doen. 

In uw website een link plaatsen naar uw SchoolVenster 

De indicatoren zijn voor een bezoeker niet direct te zien in uw website maar pas nadat hij/zij op de link naar uw SchoolVenster klikt. De link kan een tekst of een plaatje zijn. 

Aanmaken van de link naar uw SchoolVenster
Ga naar uw SchoolVenster op www.scholenopdekaart.nl en kopieer de url met daarin uw Schoolnaam vanuit de adresbalk. U kunt de link op uw website plaatsen als een hyperlink. U kunt de hyperlink toevoegen aan tekst of aan onderstaande button. De button kunt u downloaden en opslaan als afbeelding. 

icoon-schoolvenster-vo-groot