Hoe gebruikt u het ManagementVenster bij een inspectiebezoek?magnifying glass 1019982 640

Dit schooljaar zoomt het Vensters-team in op het ManagementVenster. We krijgen graag een helder beeld van de manier waarop scholen en besturen het ManagementVenster gebruiken gedurende het schooljaar. Op welke momenten haalt u bijvoorbeeld informatie uit het ManagementVenster? En welke informatie is dat dan? Met mogelijke verbeteringen die we tegenkomen, gaan we natuurlijk aan de slag.
Met de eerste enquête over het ManagementVenster kijken we naar het inspectiebezoek. Geeft u ons input over uw voorbereiding van een inspectiebezoek en de rol van het ManagementVenster daarbij? Klik dan hier.

Resultaten publiekscampagne Scholen op de kaarteva

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de publiekscampagne Scholen op de kaart die Vensters geïnitieerd heeft om de naamsbekendheid en het websitebezoek te verhogen. Inmiddels is de campagne geëindigd en kunnen wij de resultaten met u delen.

Groot bereik en hoge mate van interactie

De Facebook-campagne, de banners en de zoekmachine-advertenties dragen samen zorg voor wel 10 miljoen vertoningen. Natuurlijk betekent dat niet dat heel Nederland nu bekend is met Scholen op de kaart, maar we verwachten met deze cijfers zeker een stijging van de naamsbekendheid. Een onderzoek naar de naamsbekendheid wordt in het voorjaar van 2017 uitgevoerd. Mooi om te zien is dat de Facebook-advertenties voor veel interactie zorgden. Door te reageren op de video-ad’s gaven ouders elkaar tips en werden ook scholen besproken.

Veel extra bezoekers

Bijna 65.000 mensen hebben op de advertenties geklikt en zijn terecht gekomen op de landingspagina van de campagne waar zij zes verschillende verhalen konden lezen van leerlingen die naar de brugklas gingen, ouders en docenten van de basisschool. Deze pagina werd gemiddeld 3 minuten per persoon bezocht en dat is best lang. We mogen concluderen dat veel bezoekers een filmpje bekeken. Vanuit deze landingspagina hebben 15.000 mensen Scholen op de kaart bezocht.

Andere acties

Naast de advertentiecampagne zijn er ook scholen die gebruik gemaakt hebben van het Facebookmateriaal dat wij voor u ter beschikking hebben gesteld. Daarnaast is er een artikel over Scholen op de kaart in PrimaOnderwijs en COS (Computers op school) verschenen waardoor basisschoolmedewerkers nog eens op de site geattendeerd werden. Resultaten uit ons eerste bezoekersonderzoek in 2016 spraken voor zich; als leerkracht in het basisonderwijs ben je een belangrijke informatiebron voor ouders die zich oriënteren op een middelbare school. Als kers op de taart werd Scholen op de kaart nog positief genoemd in een uitzending van Radar waarin ouders ingelicht werden over de subjectiviteit van lijstjes met top-scholen. 

Vensters workshop op het VO-congres

Het 10e VO-congres op donderdag 30 maart 2017 staat in het teken van leidinggeven aan verandering. Tijdens deze dag is er van alles te doen; waaronder het volgen vacongresn workshops en lezingen. Vensters heeft Universiteit Twente benaderd met de vraag een interessante workshop te geven die gerelateerd is aan het thema 'leiding geven aan verandering' en de sturingsinformatie die onder andere Vensters u biedt. Lees hieronder meer over de workshop ‘De rol van de schoolleider bij het systematisch gebruiken van data voor onderwijsverbetering’. U kunt zich opgeven voor deze workshop wanneer u zich aanmeldt voor het congres.

Lees meer...

Aanpassingen in Vensters

Onderwijsconcept van de school wijzigen

Op Scholen op de kaart werd in het verleden het onderwijsconcept van de school vermeld wanneer dat bij DUO bekend was. Vanaf nu kunnen scholen zelf bepalen of en zo ja welk onderwijsconcept op Scholen op de kaart wordt weergegeven. Om dit gegeven aan te passen logt u in op Vensters en gaat u naar SchoolVenster VO / Algemene gegevens.

Examenresultaten beschikbaar voor voorgaande jaren

Via onze servicedesk ontvingen we van Vensters-gebruikers het verzoek om naast de meest recente examencijfers, ook historische examencijfers te kunnen downloaden. Dit om te gebruiken in bijvoorbeeld jaarplannen of bij trendanalyses. Wij zijn met dit verzoek aan de slag gegaan en vanaf heden is deze functionaliteit beschikbaar. Momenteel alleen voor het schoolrapport Examenresultaten, maar in de toekomst zal deze functionaliteit ook voor het bestuursrapport beschikbaar zijn.

Nieuwe huisstijl Vensters

Vanaf 24 februari zijn de tegels van alle rapporten in ManagementVenster van kleur gewijzigd. Dit zodat de kleurstelling past bij de nieuwe huisstijlkleuren. Vooralsnog zijn de iconen niet gewijzigd en zijn de rapporten ook inhoudelijk hetzelfde gebleven.

mvnieuw

Update koppeling met Inspectie van het onderwijs

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij u gevraagd of Vensters een koppeling zou moeten maken met de Inspectie om zo scholen in staat te stellen hun sociale veiligheidsgegevens aan hen door te leveren. De overgrote meerderheid heeft aangegeven dit graag te willen (mits de scholen zelf bepalen of de gegevens doorgestuurd mogen worden).

Op dit moment zijn we in gesprek met de Inspectie om in kaart te brengen welke gegevens zij precies willen ontvangen. Daarnaast zijn we begonnen met de technische bouw van de koppeling. U kunt hiervan nog niets zien op mijn.vensters.nl, maar achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Naar verwachting zal de koppeling voor de zomer gereed zijn.