Aan de slag met interne en externe doorstroom 

Hoe stromen uw leerlingen door het onderwijs in uw school? Wat kunt u hieruit afleiden? Welke leerlingstromen ziet u in onder- en bovenbouw? En hoeveel leerlingen halen uiteindelijk een ‘hoger’ diploma dan verwacht bij binnenkomst? Wilt u zich in deze vragen verdiepen? Meld u dan aan voor het leernetwerk ‘Verbeterde interne doorstroom’ van de VO-raad. U onderzoekt wat u kunt leren van de huidige processen, patronen en stromen binnen de school. Na een training over het werken met doorstroomdata gaat u aan de slag met een vraag die van toepassing is op uw eigen school.

Daarnaast is de overgang naar vervolgonderwijs en LOB een interessant vraagstuk. U probeert leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vervolgstappen na het voortgezet onderwijs. Maar hebben uw leerlingen voor het juiste vervolgonderwijs gekozen? En kan uw LOB-beleid wellicht nog verbeterd worden? Wilt u zich in deze vragen verdiepen? Meld u dan aan voor het leernetwerk ‘Doorstroominformatie en LOB-beleid’.

Scholen op de kaart is meer dan een ranglijst

Afgelopen week publiceerde weekblad Elsevier een lijst met 45 ‘superscholen’. Vormen ranglijsten van scholen eigenlijk wel een betrouwbare bron bij het kiezen van een eerstemiddelbare school? Deze vraag stond centraal in het televisieprogramma Radar van de AVROTROS op 6 februari jl. Scholenranglijsten waarbij scholen op basis van criteria als het slagingspercentage en het aantal zittenblijvers een beoordeling krijgen van onvoldoende tot, in het geval van Elsevier, ‘superschool’, zeggen maar weinig over de kwaliteit van het onderwijs in de volle breedte, aldus ervaren ouders en deskundigen in het consumentenprogramma. 

Zowel in de publicatie van Elsevier als het programma Radar wordt Scholen op de kaart in positieve zin genoemd. De vermelding in Radar heeft direct na de uitzending voor zo’n 6.000 extra bezoekers op de site gezorgd.

Klankbordgroep Vensters – de kennismakingklankbord

31 januari jl. kwam voor het eerst de klankbordgroep Vensters bijeen. Met een mix van voornamelijk schoolleiders en kwaliteitszorgmedewerkers is deze keer de aandacht uitgegaan naar het ManagementVenster. In welke situaties wordt gebruik gemaakt van de aanwezige rapporten? Waarom worden bepaalde rapporten minder gebruikt dan andere? Het was een zeer waardevolle bijeenkomst. De input die wij van de klankbordgroep krijgen, nemen wij mee in de ontwikkelplannen voor Vensters.

Inzichten gebruikers en gebruiksmomenten

Hoewel wij zien dat scholen vaak veel gebruikersaccounts voor Vensters aanmaken, wordt in de klankbordgroep duidelijk dat veelal één persoon intensief met ManagementVenster aan de slag gaat. De momenten waarop ManagementVenster geraadpleegd wordt zijn heel divers. Wel is duidelijk dat Vensters van belang is bij onder andere de analyse van de examenresultaten, de analyse van de onderwijsresultaten, de voorbereiding op het inspectiebezoek en het analyseren van de resultaten van de rekentoets.

De rapporten

Naast het rapport Examenresultaten en het rapport Rekentoets bleek dat het rapport Interne doorstroom, dat onderdeel kan zijn van de analyse van de onderwijskwaliteit, enthousiast werd ontvangen. Vooral ‘Het hinkelpad’ dat schematisch de interne doorstroom van leerlingen voor uw school weergeeft, werd positief beoordeeld. Natuurlijk zijn er ook verbeteringen geopperd zoals de mogelijkheid gegevens makkelijker te exporteren, de levering te vervroegen en het toevoegen van het aantal pogingen waarin leerlingen de rekentoets halen.

VO-congres 2017 - Leidinggeven aan veranderingvocongres

Leiderschap is cruciaal! Zeker in het onderwijs, waar het niet gaat om zaken en papieren maar alles draait om de interactie tussen mensen en hun manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de school. Het 10e VO-congres op donderdag 30 maart 2017 staat in het teken van leidinggeven aan verandering. Hoe ziet (goed) leiderschap eruit, nu en in de toekomst? Bent u geïnteresseerd? Lees dan meer over het congres. Vanzelfsprekend is Vensters ook weer van de partij.

Ontwikkeling tevredenheidsonderzoek voor VSO

Voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is er binnen Vensters op dit moment geen specifieke vragenlijst beschikbaar ten behoeve van onderzoek naar leerlingtevredenheid en schoolklimaat en veiligheid. Wij hebben signalen ontvangen dat de huidige VO-vragenlijst niet aansluit op het VSO. Met name de formulering van de vragen blijkt lastig voor VSO-leerlingen.

Kwaliteitscholen heeft de situatie aangegrepen om een leerlingtevredenheidenquête voor het VSO te ontwikkelen. Vensters is gevraagd om mee te denken in het ontwikkelen van deze VSO-vragenlijst. Deze vragenlijst zal in de toekomst ook (kosteloos) via Vensters te gebruiken zijn. Op dit moment bevinden we ons we nog in de ontwikkelfase en ontvangen wij graag input van VSO-scholen om te komen tot een goede vragenlijst. Voorziet u ons van input en vult u deze enquête in?